http://youtu.be/4iZCc5RrBG4 Лечение пародонтита при помощи лазера.